Persoonlijke ontwikkeling

Kunstzinnig Dynamisch Coachen

Onze hele maatschappij is gericht op meer, sneller en beter. Prestaties en bezit bepalen je status, je waarde. Dit zit persoonlijke ontwikkeling in de weg. Door middel van Kunstzinnig Dynamisch Coachen (KDC) gaan we op zoek naar wat voor jou écht belangrijk is. Waar jij blij van wordt, waar jij goed in bent en waar jouw hart ligt, niet waar de maatschappij om vraagt. Doel hiervan is om jezelf beter te leren kennen en daarmee je persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Deze ontwikkeling werkt door op allerlei vlakken, zowel in je privéleven als in je eventuele professionele leven. Het leert je keuzes te maken vanuit je éigen gevoel en waarden zonder dat die beïnvloed worden door je omgeving.

➡ Een verwijzing van een arts is dan ook niet nodig.

Werkwijze

Als tijdens de eerste kennismaking blijkt dat er een klik is, plannen we een intakegesprek. Tijdens dit gesprek beginnen we met het vaststellen van je vraag: waar loop je tegenaan in het leven, wat zijn je sterke punten, wat vind je moeilijk en waar zou je meer inzicht in willen krijgen. Aan de hand hiervan maken we een coachingsplan. Hierin staat waar we aan gaan werken, hoeveel sessies daarvoor nodig zijn en uiteraard wat de kosten zullen zijn. Ook benoem ik wat voor inzet er buiten de coachingssessies van je gevraagd wordt om het coachingstraject succesvol te maken.

Tijdens het traject maak ik gebruik van diverse creatieve technieken. Dat varieert van beeldend vormen tot muziek, van drama tot dans. Hoe ‘goed’ je bent of het eindresultaat is hierbij niet van belang. Het gaat om de weg er naartoe en inzicht in de mechanismes en automatismes waarmee je sommige keuzes maakt en je leven leidt.

Sessies duren gemiddeld zo’n 1,5 uur en vinden plaats in mijn atelier in Schermerhorn. Een gemiddeld coachingstraject duurt 7 sessies, die telkens twee weken uit elkaar liggen. De coaching is in principe individueel, maar het is ook mogelijk om in groepen te werken. De inzet is dan niet zozeer om de persoonlijke ontwikkeling te verdiepen, maar inzicht te krijgen in groepsdynamiek, patronen en verwachtingen te doorzien en waar nodig te veranderen. Groepscoaching vindt in principe ook in mijn atelier plaats, maar is in overleg ook op locatie mogelijk.

Voor wie is het geschikt?

KDC is geschikt voor iedereen die bereid is om op zelfonderzoek uit te gaan. Je moet er voor openstaan om geconfronteerd te worden met bepaalde ingesleten mechanismes en patronen. Het is handig als je niet bang bent om gewoon maar te proberen, maar ook mensen die dat moeilijk vinden kan ik helpen over die drempel heen te komen.

De coaching is in principe individueel, maar het is ook mogelijk om in groepen te werken. De inzet is dan niet zozeer om de persoonlijke ontwikkeling te verdiepen, maar inzicht te krijgen in groepsdynamiek, patronen en verwachtingen te doorzien en waar nodig te veranderen.

Groepscoaching vindt in principe ook in mijn atelier plaats maar is in overleg ook op locatie mogelijk.

Tarieven & kennismakingssessie

Je vindt het misschien lastig om in te schatten of deze manier van coaching bij jou past. Om die reden bied ik een kennismakingssessie van een uur aan tegen een tarief van €25,- excl. btw. Besluit je daarna het traject te willen starten dan gelden de volgende tarieven:

KDC-trajecten worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.